Człowiek - najlepsza inwestycja.

Sukcesem zakończyły się wszystkie zaplanowane działania w projekcie realizowanym  od 1 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Projekt koordynowała Bogusława Zygmunt przy współpracy z Andrzejem Makówką i Grzegorzem Leją, autorami przedsięwzięcia.  Wsparciem objętych zostało 48 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Uczniowie uczestniczący w projekcie uzyskali bezpłatnie: prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, zdobyli certyfikaty obsługi programów: logistyczno-spedycyjnego oraz magazynowo-kurierskiego. Ponadto ukończyli szkolenia z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz doradztwa zawodowego. Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego zawodowego oraz umiejętności matematyczne.

W ramach działań projektowych profesjonalne warsztaty przeprowadzili fachowcy z zakresu: transportu, logistyki, spedycji i kurierki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się praktyki zawodowe w takich firmach, jak: DHL, Raben, Poczta Polska, PKS czy Marway, gdzie młodzież pod okiem fachowców zdobyła swoje bezcenne pierwsze doświadczenia zawodowe. Podczas ubiegłorocznych wakacji odbył się wyjazd logistyczny do Będzina, Poznania i Warszawy, który był dla logistyków niezapomnianą przygodą, zarówno zawodową, jak i rekreacyjną. Wymiernymi efektami projektu są nie tylko dodatkowe kompetencje przyszłych logistyków, ale także znaczne doposażenie Technikum nr 2 w sprzęt komputerowy i specjalistyczne urządzenia logistyczne oraz fachową literaturę, które wykorzystane zostaną w dalszym kształceniu zawodowym.

Realizacja projektu dobiegła końca, ale pozostają wdrożone do dydaktyki nowoczesne rozwiązania i innowacje logistyczne a także  trwała współpraca z firmami z branży: logistycznej, transportowej, kurierskiej i spedycyjnej, co zwiększy w przyszłości profesjonalizm w kształceniu przyszłych logistyków. Realizacja projektu i osiągnięcie zakładanych celów była możliwa dzięki wsparciu i przychylności Dyrektora Stanisława Bartnika oraz Powiatu Leżajskiego.

Za udzielone wsparcie pieniężne oraz współpracę w realizacji zadań projektowych zarząd projektu oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania.

Andrzej Makówka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki